Athene

Nee-Antwerpen Geschiedenis

Bachir Boumaâza uit Antwerpen, ook wel bekend onder de pseudonaam, Athene is een Belgische Youtube personaliteit en Sociale activist.

Hij is een activist die probeert de wereld te veranderen.

In de volgende video kan je zijn verhaal zien:

Uit de bovenstaande documentaire kan je zien dat ze succesvol bezig zijn in hun doelen. Dit project nee-antwerpen, was 1 van hun eerste projecten zoals je kan zien in de documentaire. De politiek in Belgie hebben ze jammergenoeg niet kunnen veranderen, maar nu zijn ze bezig met veel grotere doelen zoals de Save The Children, en nu iedereen geld laten verdienen met hun eigen cryptocurrency systeem. In onderstaande video kan je meer zien hierover.

 

Wat hield het project van Nee-Antwerpen van Bachir precies in? Zie hier onderstaande afbeeldingen en teksten van de oude website. Hieruit kan je afleiden dat ze zich alleen voor goeie doelen stellen en zelf niet op zoek zjin naar geld, maar gewoon de wereld een betere plaats willen maken. Er zouden meer zo’n mensen op aarde moeten rondlopen.

Bedankt Bachir!

Project Nee: Bekijk hier oude teksten, en oude foto’s van de website.

 

1. Wat is NEE?

NEE is een onpartijdige beweging die u de mogelijkheid geeft uw stem te ontnemen aan de politieke partijen en uw stem als protest te doen vertegenwoordigen. Als u NEE stemt, dan gebruikt u uw stem als een krachtig en constructief protestsignaal naar de politici toe, en maakt u duidelijk dat u het politieke knoeiwerk beu bent.
NEE is een feitelijke vereniging opgericht door een groep gedreven jongeren die zich vrijwillig inzetten voor een gezonder politiek klimaat en een correcte vertegenwoordiging van ontevreden kiezers.

2. Waarom zijn jullie met NEE gestart?

Wij als oprichters van NEE hebben ons altijd al willen inzetten voor een betere samenleving. Wij hebben ons jarenlang vrijwillig ingezet voor de gemeenschap op lokaal vlak door de mensen bij ons in de buurt gratis informatie te verlenen. In die periode hebben wij veel mensen over de vloer gehad die hun hart kwamen luchten over de afkeer en het wantrouwen dat ze hebben voor de huidige politiek. Ook de toen actuele heisa rond Brussel-Halle-Vilvoorde door het verbreken van het regeerakkoord was voor veel mensen een zoveelste klap in het gezicht, en een bijkomende reden waarom de geloofwaardigheid van de politici momenteel een dieptepunt kent. Vele mensen hebben ons toen ook gezegd dat ze de noodzaak voelen hun teleurstelling in de politiek te doen gelden, en dat ze graag een manier zouden hebben om met hun stem de politici af te straffen. Naar aanleiding van al die ontgoochelde reacties hebben we toen besloten om NEE op te richten. NEE is dus een beweging die ontstaan is vanuit het algemene gevoel over de politiek dat leeft bij de mensen.

3. Waarom heet de beweging ‘NEE’?

NEE staat voor de ‘nee’ die de ontgoochelde kiezer geeft aan de huidige politiek.

 

4. Wie is de ontgoochelde kiezer?

De kiezer die keer op keer teleurgesteld wordt door de partij waarop hij stemt, en als gevolg daarvan liever zijn stem gebruikt als een krachtig signaal van protest naar de politici toe, dan zijn stem te geven aan een partij waar hij toch geen vertrouwen meer in heeft.

5. Wat is er volgens NEE mis met de huidige politiek?

Politici hebben een enorme verantwoordelijkheid, maar momenteel is er geen enkele manier om die politici te sanctioneren of op de vingers te tikken. In een democratie zouden de mensen, indien ze dat wensen, de mogelijkheid moeten hebben om hun stem aan de politici te ontnemen en als protest te doen vertegenwoordigen. Momenteel is dat echter onmogelijk, omdat kiezers verplicht zijn hun stem aan de politieke partijen te geven: als u blanco stemt, en zelfs als u niet gaat stemmen, wordt uw stem procentueel verdeeld onder alle partijen.
NEE vindt het verkeerd dat kiezers verplicht zijn hun stem te geven aan een partij waar ze geen sympathie voor hebben, gewoon omdat er geen alternatief bestaat. NEE biedt dat alternatief.

6. Vindt NEE dat het slecht gaat met de huidige politiek?

Of het al dan niet slecht gaat met de huidige politiek is niet aan NEE om te zeggen. Het zijn de kiezers die dat bepalen. Indien er een groot aantal mensen zo teleurgesteld is in de politiek dat ze liever een proteststem uitbrengen dan hun stem te geven aan het programma van een politieke partij, dan is dat volgens NEE een duidelijk signaal dat er iets serieus scheelt aan de huidige politiek. Hoe slecht het werkelijk gaat met de huidige politiek is afhankelijk van hoeveel NEE-stemmen er worden uitgebracht, en dat zal dus pas na de verkiezingen duidelijk worden.

 

7. Hoe verschilt een stem op NEE van een blanco stem?

Blanco-stemmen worden procentueel verdeeld onder alle politieke partijen. Als u blanco stemt telt uw stem dus nog altijd mee: ze gaat dan voor een deel naar alle politieke partijen. NEE-stemmen worden daarentegen geheel aan de politieke partijen ontnomen en als protest vertegenwoordigd.
Aan elke stem die u uitbrengt hangt een prijskaartje: een partij ontvangt inkomsten voor elke stem die ze krijgt. Voor politici zijn stemmen dus gelijk aan inkomsten, en u als kiezer kunt bepalen naar welke partij dat geld gaat. Door de aanwezigheid van NEE hebt u nu ook de mogelijkheid om dat geld aan geen enkele partij te geven, maar het integendeel terug naar de overheidskas te doen vloeien. Dus als u NEE stemt sanctioneert u de politici door hun inkomsten te ontnemen, waardoor ze uiteindelijk ook hun job verliezen. Met NEE kunt u dus effectief politici ‘wegstemmen’ uit de politiek.

8. Wat zal NEE concreet doen indien het zetels haalt?

Indien u als kiezer vindt dat de aanwezigheid van NEE in de politiek nodig is en u ons een zetel geeft in de gemeenteraad, zullen wij op alle voorstellen symbolisch ‘nee’ stemmen. Die ‘nee’-stem moet u niet begrijpen als de ‘nee’ die wij geven aan de individuele wetsvoorstellen, maar als de ‘NEE!’ die u als ontgoochelde kiezer geeft aan het politieke geknoei. 
Verder zullen wij er voor ijveren om NEE permanent toe te laten voegen aan de kieslijst zodat u vanaf dan, zoals bij een blanco stem, ook steeds de mogelijkheid hebt om een nee stem uit te brengen bij alle verkiezingen op alle niveau’s.

Tenslotte zal NEE de politiek dichter bij de mensen brengen: door hen de mogelijkheid te bieden hun stem aan de politiek te ontnemen zullen kiezers zich meer betrokken voelen bij het politieke gebeuren. NEE geeft uw stem meer waarde en slagkracht, en geeft u als kiezer meer politieke macht in het kieshokje. De aanwezigheid van NEE zal daarom voor alle politieke partijen een bedreiging zijn, omdat hun kiezers nu de mogelijkheid hebben ronduit ‘NEE!’ te zeggen tegen hun beleid.

9. Hoe brengt NEE de politiek dichter bij de mensen en hoe geeft NEE uw stem meer waarde?

Veel mensen hebben het gevoel dat de politiek één pot nat is waar ze machteloos tegenover staan, en dat hun stem niks waard is. ‘Hoe we ook stemmen, de politici doen toch ongestraft wat ze willen.’ is een mening die vele kiezers delen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat die kiezers heel onverschillig staan tegenover het politieke gebeuren.
Door de aanwezigheid van NEE zal de kiezer ervaren dat hij meer politieke macht krijgt, omdat hij vanaf nu niet meer verplicht is zijn stem aan de partijen te geven, en omdat hij met zijn stem nu effectief een grote impact kan hebben op de politiek. De stem van de kiezer krijgt op die manier meer waarde. Ook de stemmen die nog steeds naar de politieke partijen gaan krijgen zo een meerwaarde, omdat ze ondanks de mogelijkheid tot protest tóch aan die partijen worden gegeven, en dus met des te meer politieke overtuiging en zekerheid worden uitgebracht. 
Als mensen merken dat ze meer politieke macht hebben en hun stem een grote impact heeft zullen ze zich automatisch meer betrokken gaan voelen bij het politieke gebeuren, juist omdat ze er meer invloed op kunnen uitoefenen. Op die manier brengt NEE de politiek dichter bij de mensen.

10. Stemt NEE ook ‘nee’ op goede voorstellen?

Het is relatief welke voorstellen ‘goed’ en ‘slecht’ zijn. Een voorstel kan voor de ene goed zijn terwijl het voor de andere slecht is. Dat is dus een kwestie van mening. 
Omdat NEE volledig onpartijdig is zullen wij geen uitspraken doen over welke voorstellen wij persoonlijk goed of slecht vinden, en wij zullen onze persoonlijke mening ook niet laten blijken uit ons stemgedrag. Wij zullen dus op alle voorstellen consequent ‘nee’ stemmen, ook op diegenen die wij persoonlijk goed vinden.
Dat doen we omdat de kiezers die op ons stemmen diep teleurgesteld zijn in de politiek, en een slag in het gezicht van de politici willen geven. 
Het is belangrijk dat u weet dat NEE nooit tot de regering, noch tot de oppositie zal behoren. De ‘nee’ die wij geven zal dus geen voorstellen kunnen tegenhouden, omdat het de regering is die bepaald of voorstellen worden goedgekeurd of niet omdat zij de meerderheid hebben. Onze ‘nee’ zal dus zuiver symbolisch zijn, maar tegelijk toch een harde klap zijn in het gezicht van de politici. Het is immers niet onze bedoeling de politiek te ondermijnen of lam te leggen, maar wel de politiek positief te beïnvloeden.

 

11. Is op alles ‘nee’ stemmen niet wat te radicaal en negatief?

Elke stem die naar NEE gaat getuigt van een kiezer die diep teleurgesteld is in de Belgische politiek. Elke NEE-stem getuigt van een kiezer die een heel negatief gevoel heeft over de politici en de huidige politiek. De aanwezigheid van NEE is dus natuurlijk een negatief gegeven, en die negativiteit uit zich in ons stemgedrag: extreme ontgoocheling heeft een radicaal stemgedrag tot gevolg. 
Wij vinden dat in een democratische samenleving de kiezer de mogelijkheid moet hebben dat negatieve gevoel aan de politici duidelijk te maken, hoe spijtig de oorzaak van dat negatieve gevoel ook is. Het negatieve gevoel dat de kiezer heeft over de politiek steken wij dus ook niet onder stoelen of banken. Wij komen er integendeel heel duidelijk mee naar voor om de politici ermee te confronteren en de ernst van de situatie duidelijk te maken. U als kiezer moet goed weten dat NEE stemmen een laatste politieke wanhoopsdaad is. Als u NEE stemt is dat omdat u het politieke knoeiwerk beu bent, en omdat u met uw stem de politici wilt afstraffen.
Maar zoals u ook in vraag 10 kunt lezen is het belangrijk dat u weet dat NEE nooit tot de regering, noch tot de oppositie zal behoren, en dat de ‘nee’ die wij geven zuiver symbolisch is en dus geen voorstellen zal kunnen tegenhouden. Het is immers niet onze bedoeling de politiek te ondermijnen of lam te leggen, maar wel de politiek positief te beïnvloeden.

 

 

12. Hoe confronteert NEE de politici met hun wanbeleid en hoe moedigt NEE politieke oprechtheid en eigenheid aan?

 

Politieke partijen spiegelen zich steeds aan de partijen die na verkiezingen het meest gegroeid zijn, de zogenaamde ‘winnaars’ van de verkiezingen. De verliezende partijen passen hun richting wat aan en schaven hun partijprogramma’s wat bij om meer overeenkomsten te vertonen met de winnaars. Ze hopen op die manier een deel van het electoraat te kunnen lokken of terugwinnen. Maar wat die opportunistische partijen blijkbaar niet beseffen, is dat dat rampzalig is voor hun geloofwaardigheid. Ze verliezen hun eigenheid en hun identiteit omdat ze eerst warm en dan koud blazen, en daarna misschien terug warm als het hen goed uitkomt. Ze verloochenen hun kiezers door uit populariteitszucht hun waarden en principes te prostitueren. Maar indien die opportunistische partijen met dubieuze identiteit hun stemmen verliezen aan NEE in plaats van aan een andere politieke partij, dan hebben ze geen voorbeeld om zich aan te spiegelen of een partijprogramma om van af te kijken.

Als partijen stemmen verliezen aan NEE zijn ze dus gedwongen onder ogen te zien dat dat verlies niets te maken heeft met een aantrekkelijker alternatief dat hun kiezers heeft weggelokt, maar volledig te wijten is aan hun eigen tekortkomingen. Ze worden dan heel duidelijk met de neus op hun eigen fouten gedrukt, en het zal hen dan ook duidelijk zijn dat ze door het imiteren van andere partijen hun protesterende electoraat niet zullen kunnen terugwinnen. 
De politici van die partijen zullen dus de oorzaak bij zichzelf moeten zoeken en aan een heropleving van hun eigen identiteit en hun eigen waarden moeten werken als ze hun kiezers willen behouden.

 

13. Wat is volgens NEE politiek wangedrag en wanbeleid?

Er is maar sprake van politiek wangedrag en wanbeleid voor zover de kiezers vinden dat politici een slecht beleid voeren of slecht gedrag vertonen. Het is niet aan NEE om te zeggen wat politiek wangedrag en wanbeleid is: dat is iets wat de kiezer beslist.


We hebben tijdens de inforeis echter wel ervaren dat er een hele hoop mensen zijn die vinden dat politici aan wanbeleid doen en slecht gedrag vertonen. De klachten die we voornamelijk kregen waren onder anderen dat politici over het algemeen zakkenvullers en zeveraars zijn, dat ze zich vooral bekommeren om hun positie en hun inkomsten en niet echt bezig zijn met de problemen van de mensen, dat ze beloftes maken die ze niet nakomen en dat het hele politieke gebeuren een populariteitswedstrijd is geworden waarbij het alleen nog maar draait om zoveel mogelijk stemmen halen. Kortom: dat politici hoofdzakelijk bezig zijn met hun eigenbelang, en dat dat ten koste gaat van het algemene belang.
‘Zet uw televisie aan en kijk naar de nieuwsuitzendingen. Daar vindt u voorbeelden genoeg.’ is een uitspraak die van vele mensen gehoord hebben tijdens de inforeis.

 

14. Wil NEE de politiek afbreken en alleen maar negatieve kritiek geven?

Absoluut niet. NEE doet uit zichzelf geen uitspraken over de politiek en over politici. NEE doet echter wél uitspraken over wat er leeft bij de mensen over politiek. Tijdens de inforeis hebben wij een heel goed beeld gekregen van welk gevoel de mensen hebben over de politiek, en wij hebben gemerkt dat dat voor zeer veel mensen spijtig genoeg een heel negatief gevoel is. Als NEE negatieve uitspraken doet over de politiek of over politici, dan is dat enkel en alleen omdat wij de uitspraken van de mensen herhalen. NEE baseert zich ten allen tijde op de reacties van de mensen, omdat het de mensen zijn die in een democratie de politiek (zouden moeten) bepalen. Het is in ieder geval de bedoeling van NEE om de politiek positief te beïnvloeden, en het politieke gebeuren dichter bij de mensen te brengen.

15. Waarom de slogan ‘Politiek gezever?’ als het niet de bedoeling is om kritiek te geven op de politiek?

De slogan ‘Politiek gezever?’ is een vraagstelling naar de kiezer toe: indien de kiezer van mening is dat de politici niet veel meer doen dan ‘zeveren’, dan hebben ze nu de mogelijkheid om met hun stem een constructief, maar toch heel krachtig protestsignaal naar die politici te sturen. NEE beweert dus niet dat politici ‘zeveren’; NEE vráágt aan de kiezers of politici ‘zeveren’, en zo ja geeft NEE de kiezers de mogelijkheid die politici daarop af te straffen.

16. Is NEE anarchistisch?

NEE is niet anarchistisch, NEE is democratisch. Wij zijn democraten die de democratische waarden en de vrije meningsuiting hoog in het vaandel dragen. En als democraten vinden wij dat ons democratisch systeem tekort schiet als de stem van het volk niet volledig en correct vertegenwoordigd kan worden. Als ontgoochelde kiezer een mogelijkheid wensen om hun stem aan de politieke partijen te ontnemen, dan hebben zij daar in een democratisch systeem recht op. NEE breidt ons democratisch systeem uit met die nieuwe mogelijkheid. Of die nieuwe mogelijkheid door de kiezers gewenst is zal blijken na de verkiezingen.

17. Biedt NEE een alternatief?

NEE biedt zeker een alternatief: NEE is het enige alternatief dat de ontgoochelde kiezer heeft om zijn stem aan de politieke partijen te ontnemen.
NEE komt niet met een nieuw partijprogramma op de proppen, omdat NEE ervan overtuigd is dat er geen gebrek is aan partijpunten waar u als kiezer zich in kunt terugvinden. Elke politieke partij heeft wel punten waar een massa kiezers achter staat, en elke partij heeft ook competente politici met voldoende expertise om die punten te kunnen realiseren. Dat is het probleem dus niet. Volgens vele mensen is er echter wél een chronisch tekort aan goede wil bij die competente politici om hun expertise in te zetten voor het algemene belang.
Als alternatief biedt NEE u als kiezer de mogelijkheid om met uw stem de politici af te straffen om hen duidelijk te maken dat u dergelijk politiek wangedrag niet langer pikt. 
NEE biedt dus het alternatief dat geen enkele politieke partij kan bieden, omdat politieke partijen nooit de mogelijkheid zullen aanbieden om zichzelf te laten afstraffen.

18. Waarom veronderstelt NEE dat er nood is aan een politieke protestbeweging?

NEE veronderstelt niet dat er nood is aan een politieke protestbeweging: dat is iets wat de kiezer moet beslissen. De opkomst van NEE bij de verkiezingen is eerst en vooral een peiling. Wij zullen peilen in welke mate de mogelijkheid tot NEE stemmen gewenst is door de kiezer. Enkel na de verkiezingen zal duidelijk worden, op basis van het aantal zetels dat NEE haalt, of er inderdaad nood is aan een politieke protestbeweging of niet.
Uit ervaring weten wij echter wel dat een grote groep mensen teleurgesteld is in de politiek, maar dat wil niet zeggen dat we verwachten dat die mensen ook daadwerkelijk NEE zullen stemmen.

19. Hoe verbetert NEE ons democratisch systeem?

NEE biedt een democratische mogelijkheid die tot voor kort niet aanwezig was: NEE geeft elke kiezer de mogelijkheid zijn stem te ontnemen aan de politieke partijen en zijn stem als zuiver protest te doen vertegenwoordigen. NEE geeft de kiezer dus een mogelijkheid die voorheen niet bestond, want tot voor kort was de kiezer verplicht zijn stem op via een of andere weg aan de politieke partijen te geven. Door de aanwezigheid van NEE kan de mening van de kiezer correcter en vollediger vertegenwoordigd worden, en krijgt de teleurgestelde keizer een politieke identiteit en een duidelijke stem die de politici niet kunnen negeren. Op die manier krijgen de mensen meer politieke macht in het stemhokje, krijgt hun stem meer waarde en worden ze nauwer betrokken bij het politieke gebeuren. Dat zijn allemaal aspecten die de democratie ten goede komen.

20. Hoe staat NEE tegenover het cordon sanitaire?

NEE is volledig onpartijdig en spreekt zich dus niet uit over politieke dossier of individuele partijen en politici. NEE spreekt zich dus ook niet uit over het cordon sanitaire. Maar wat wij wél kunnen vaststellen is dat het handhaven van het cordon sanitair ronduit ondemocratisch is, omdat uit onderzoek blijkt dat 66% van de Antwerpse kiezers daar niet mee akkoord is. Als democratische beweging kan NEE het niet goedkeuren dat onder het mom van ‘democratie’ door vrijwel alle politieke partijen op dergelijke manier aan machtsbehoud wordt gedaan. Tijdens de inforeis hebben wij gemerkt dat ook vele kiezers het handhaven van het cordon sanitaire ronduit ondemocratisch vinden.

21. Wil NEE stemmen ronselen?

Absoluut niet. NEE heeft er geen enkel belang bij stemmen te halen, omdat elke stem op NEE getuigd van een kiezer die diep ontgoocheld is in de huidige politiek. Wij zouden het liefst van al zien dat NEE geen enkele stem kan halen, omdat u als kiezer trots bent op de partij waar u op stemt, en u er nog niet aan denkt uw stem te gebruiken als protestsignaal. Maar wij vinden wél dat in een democratie de mensen hun stem aan de politieke partijen moeten kunnen ontnemen indien zij dat willen.

22. Hoeveel leden heeft NEE?

NEE heeft geen officiële leden, maar wel een groep gemotiveerde mensen die in het concept geloven en er zich vrijwillig voor inzetten.
Jan en Bachir zijn de twee actiefste personen van NEE, omdat zij zich momenteel fulltime inzetten voor de beweging. Verder telt de NEE een tiental vrijwilligers die zich geregeld voor de beweging engageren.

23. Hoe wordt NEE gefinancierd?

Wij betalen alles uit onze eigen zak. Al het geld dat we voor NEE gebruiken komt van onze spaarcenten. Onze financiële middelen zijn dus beperkt, maar onze motivatie en gedrevenheid zijn des te sterker. En met een groep gemotiveerde vrijwilligers en wat inventiviteit is veel mogelijk, ook met weinig middelen.

24. Zullen de mensen van NEE een loon van de overheid aanvaarden als ze zetelen?

Nee. Indien u als kiezer ons een zetel geeft in de gemeenteraad, zullen wij elke vergoeding die ons door de overheid wordt aangeboden weigeren. 
Wij komen met deze beweging op uit overtuiging en idealisme en wij willen ten allen tijde volledig onafhankelijk en zo objectief mogelijk blijven. Het ontvangen van geld voor onze inzet zou onze objectiviteit en onafhankelijkheid kunnen schaden, omdat we er dan persoonlijk belang bij zouden hebben verkozen te blijven.

25. Wat als NEE heel veel stemmen haalt en een groot aantal zetels krijgt?

Als dat gebeurt dan is de huidige politieke situatie nog slechter dan we dachten, en dan zullen de politici zich heel dringend moeten herpakken. 
Maar dat zou nog altijd geen ramp zijn: NEE komt met een beperkt aantal mensen op en kan dus maar een beperkt aantal zetels vullen. Dus zelfs al geeft een groot aantal kiezers zijn stem aan NEE, dan nog zal dat de politiek niet lam leggen. 
Dat wil echter niet zeggen dat al die stemmen van ontgoochelde kiezers dan voor niets zijn geweest. Indien er zoveel kiezers hun stem aan NEE geven is het protestsignaal des te krachtiger, en zijn de gevolgen op politiek vlak des te groter: politieke partijen verliezen dan een groot deel van hun inkomsten, en een groot aantal politici verliezen dan hun job. 
Wat NEE in ieder geval zal doen, indien het zelfs maar één enkele zetel haalt, is ijveren voor het toevoegen van NEE aan de kieslijst

26. Wat kan ik doen om lid te worden van NEE en de beweging te steunen?

NEE heeft geen leden, NEE heeft enkel een groep gemotiveerde mensen achter zich die in het concept geloven en er zich voor willen inzetten. 
U kunt NEE steunen door er openlijk voor uit te komen dat u in het concept gelooft bijvoorbeeld door een affiche aan uw venster te hangen. U kunt ons ook helpen door de mensen in op de hoogte te brengen van de nieuwe mogelijkheid die nu bestaat een proteststem te uiten. Dat kunt u doen door met uw vrienden, kennissen en de mensen in uw buurt over dit concept te praten.
Maar het is voor ons belangrijk dat u weet dat wij geen stemmen proberen te ronselen en dat wij mensen niet willen overtuigen om op ons te stemmen. Wij willen iedereen slechts op de hoogte brengen van de nieuwe mogelijkheid die ze nu hebben.

27. Wat zijn de langetermijnplanningen van NEE?

Indien na de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat de kiezer de aanwezigheid van NEE in het politieke landschap nodig vindt, zullen wij ervoor ijveren NEE te laten toevoegen aan de kieslijst. Vanaf dan zullen kiezers de mogelijkheid hebben om, zoals bij een blanco stem, ook steeds een NEE stem uit te brengen bij alle verkiezingen op alle niveau’s (van district tot federaal, en zelfs Europees). Kiezers zouden volgens ons altijd de mogelijkheid moeten hebben om NEE te stemmen indien ze dat nodig vinden, zonder dat er daarvoor vertegenwoordigers moeten zijn om de NEE-zetels te vullen. De stemmen die naar NEE gaan zouden dan vertegenwoordigd worden door leegstaande zetels die bij voorbaat ‘nee’ stemmen op alle voorstellen/decreten van de politieke partijen. Om het blijven functioneren van het politieke systeem te waarborgen zouden de NEE-zetels niet meer dan bijvoorbeeld 30% van het totale aantal zetels kunnen innemen. 
Door de ‘nee’ van de kiezer te doen vertegenwoordigen door lege zetels in plaats van zetelende personen wordt de mogelijkheid tot corruptie en misbruik van het NEE-concept geëlimineerd. Door NEE te incorporeren in de kieswet zonder dat er mensen moeten zijn om NEE te vertegenwoordigen kan de kiezer effectief zijn stem aan de partijen ontnemen zonder dat hij hoeft te vrezen voor partijdigheid of eigenbelang. Partijdigheid en eigenbelang waar wij als grondleggers van dit concept al te vaak onterecht van beschuldigd worden.
NEE stemmen zou dus een algemeen ingeburgerde en grondwettelijk vastgelegde mogelijkheid worden zoals blanco stemmen; blanco-stemmen worden verdeeld onder de partijen, en NEE-stemmen worden vertegenwoordigd door leegstaande zetels die bij voorbaat op alle voorstellen/decreten ‘nee’ stemmen.

28. Hoe kan men achterhalen tegen wie de kiezer NEE stemt?

Indien NEE aan de kieslijst wordt toegevoegd zouden we ook een onderverdeling aan die NEE geven: zoals je bij elke partij een onderverdeling aan politici hebt waar je individueel op kan stemmen, zou er bij NEE een onderverdeling zijn die bestaat uit een opsomming van alle politieke partijen met ‘ex-’ ervoor: ex-VLD, ex-CD&V, ex-SP.a, … 
Op die manier zou de kiezer naast de mogelijkheid een algemene NEE-stem uit te brengen ook duidelijk kunnen maken voor welke partij hij voorheen stemde. Er zou dan exact kunnen worden nagegaan van waar die NEE-stemmen komen, en dan zouden de politieke partijen die uitdrukkelijk door de kiezer afgestraft werden daar ook rekening mee kunnen houden.


29. Wat als een voorstel in negatie wordt voorgelegd, kan u dan door ‘nee’ te stemmen eigenlijk ‘ja’ stemmen?

U kan geen voorstellen goedkeuren door ‘nee’ te stemmen, los van hoe ze geformuleerd zijn. ‘Ja’ stemmen keurt een voorstel goed en dan wordt de inhoud gerealiseerd, ‘nee’ stemmen keurt ze af en dan worden ze niet doorgevoerd.